زمان باقیمانده تا رویداد

با این تابع میتونید زمان باقیمانده تا رویداد و تاریخ مورد نظرتون رو بدست بیارید..

Dim t As Long = FindNextTime(Array As Double(5, 6.5, 20))
Log($”Next time is: $DateTime{t}”$)

Sub FindNextTime(Times As List) As Long
Times.Sort(True)
For Each st As Double In Times
If SetHours(st) > DateTime.Now Then
Return SetHours(st)
End If
Next
Return DateTime.Add(SetHours(Times.Get(0)), 0, 0, 1)
End Sub

Sub SetHours(st As Double) As Long
Dim hours As Int = Floor(st)
Dim minutes As Int = Round(60 * (st – hours))
Return DateUtils.SetDateAndTime(DateTime.GetYear(DateTime.Now), _
DateTime.GetMonth(DateTime.Now), DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now), hours, minutes, 0)
End Sub

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

6 + 11 =

فهرست